Contactinformatie

wim 2011

Wim Massop

Paramedisch
Natuurgeneeskundig therapeut
Geo Bouwbioloog

Natuurlijke Gezondheid
begint bij jezelf!


Anjerstraat 11,
1338 TN, Almere
Telefoon: 036-5333570
Email: info@her-inneren.nu

pinnen_mag

Pinnen is mogelijk!

Coaching - Gelukkig leven, gelukkig werken

Coaching algemeen

Coaching is geen therapie. Je komt voor coaching als je iets wilt veranderen. Je voelt je niet prettig in je huidige situatie, je relatie, op het werk, met jezelf. Coaching kan jou inzicht bieden in de manier waarop je leeft, denkt, in de problemen komt (en soms blijft). Met deze inzichten is het mogelijk dingen te veranderen, dichter bij jezelf te komen, je prettig te voelen bij wat je doet en de keuzes die je maakt en je zeker te voelen over jezelf en je leven. Ook hier speelt het proces van her-inneren een belangrijke rol. Je zult vanuit verschillende invalshoeken naar jouw vraag of probleem leren kijken. Dit verschaft inzicht, en inzicht heft blokkades op.

Levensloopcoaching

Levensloopcoaching is er op gericht om je inzicht te geven in jouw leven, jouw overtuigingen, jouw automatische piloot, jouw emoties, jouw talenten en jouw vaardigheden zodat je helder hebt over wie jij werkelijk bent. Als je dat weet is het al gemakkelijker om keuzes te maken die echt bij jou passen. je zult ontdekken dat het resultaat van keuzes die je gemaakt hebt gedurende je hele leven je in de situatie hebben gebracht waarin je nu verkeert. Wil je dit veranderen dan is inzicht in jouw keuzes en waarom je die maakt onontbeerlijk. Lees hier hoe je samen met Praktijk Her-inneren jouw levensloop onder de loep neemt en een andere wending aan je leven kunt geven.
Alle hieronder genoemde coachingsvormen en hun aanpak zijn hier aan gerelateerd. Immers als jij weet hoe jij geworden bent zoals je nu weet, dan weet je ook beter wat je meeneemt in de relatie, het werk, het gezin en wordt het gemakkelijker betere keuzes te maken.

Coaching van Professionals

Wij hebben zeer ruime werkervaring in de zakelijke-, bancaire- en overheidswereld.  Met deze toegevoegde kennis kunnen we ook professionals (individueel) of teams coachen. Al naar gelang de doelstelling kan coaching plaats vinden voor bijvoorbeeld:

  • resultaatgericht werken
  • beter functioneren; individueel, in een team of specifieke (politieke) omgeving
  • het begeleiden van individuen of teams tijdens verandertrajecten
  • loopbaanplanning

Relatiecoaching en gezinscoaching

Nu en dan ontstaan er problemen in relaties of gezinnen. Soms zijn oorzaken gemakkelijk aan te wijzen. Sommige blijven hardnekkig de kop op steken. Het is een belangrijke en dappere onderneming wanneer een van de partners een stap wil zetten om hulp in te roepen voor zichzelf (en daarmee de partner of het gezin).Gezins of relatieproblemen ontstaan nooit door slechts een van de betrokken. Er wordt samen met jou gekeken naar het gezins- en familiesysteem. Hiermee wordt diepgaand inzicht verkregen in de problematiek, de rol die je er zelf in speelt (en waarom!) en de rol van de overige gezins- en familieleden (en ook hier het "waarom"). Jij doet het werk, wij begeleiden je op weg naar inzicht en her-innering.

Coaching van (aanstaande) moeders

Moeder worden is in realiteit toch vaak iets anders dan in de boeken wordt beschreven. Zwangerschappen verlopen vaak echt heel anders en de twijfels, angsten en vragen die tijdens de zwangerschap naar boven komen worden vaak niet goed begeleid in de zwangerschapscursussen. Deze richten zich vaak alleen op de voorbereiding voor de bevalling, maar er gebeurt zoveel meer.

Vaak zelfs zoveel dat weken, maanden en soms jaren na de geboorte er nog een trauma voortleeft in de moeder. Een trauma die heeft geleid tot boosheid, verdriet, angsten en belemmerd werkt voor de verdere ontwikkeling van de moeder als mens en vaak hierdoor ook belemmerend werken voor het kind.

Zowel in het mama worden als het verwerken van alles wat er allemaal gebeurd is hebben wij gemerkt dat het er over praten en schrijven heel helend en inzichtgevend kan werken. Wij kunnen daar in begeleiden.

Familieopstellingen

Soms lijkt het of de oorsprong van een probleem in het eigen gezin of de familie ligt. Het opstellen van een familiesituatie verschaft hier zekerheid over. Een familieopstelling kan bijzonder veel inzicht geven in de onderlinge verhoudingen tussen gezins-/familieleden. Een familieopstelling kan worden gedaan in een groep, maar ook individueel. De individuele variant leent zich uitstekend als aanvulling op coaching.

Organisatieopstelling

Er kunnen ook organisatieopstellingen worden gemaakt. Deze kunnen duidelijkheid verschaffen over problemen in het bedrijf. Ook relaties met collega's of binnen een team kunnen worden opgesteld.

Therapieblokkades

Soms is de coachvraag niet duidelijk of kan deze om welke reden dan ook niet goed onder woorden worden gebracht. Jouw proces van ontwikkeling kan hierdoor stilvallen of zelfs niet eens op gang komen. We noemen dit therapieblokkades. Op dat moment bieden de andere therapievormen de mogelijkheid om deze blokkades uit de weg te ruimen. Cranio sacraal of Bioresonantie bieden dan een waardevolle aanvulling. Ze leveren vaak bijzonder diepgaande inzichten op over jezelf. Deze behandelingen brengen onbewust geblokkeerde processen op gang wat er voor zorgt dat je ontwikkelproces een vlucht kan nemen.

Facebook