Contactinformatie

wim 2011

Wim Massop

Paramedisch
Natuurgeneeskundig therapeut
Geo Bouwbioloog

Natuurlijke Gezondheid
begint bij jezelf!


Anjerstraat 11,
1338 TN, Almere
Telefoon: 036-5333570
Email: info@her-inneren.nu

pinnen_mag

Pinnen is mogelijk!

Celzouten - ondersteun en versterk je lichaam

 

Celzouten is binnen onze praktijk opgenomen omdat ook deze behandelvorm zich richt op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Dr. Heinrich Schüßler de grondlegger van de celzouten, was een homeopatisch arts die zocht naar een eenvoudige geneeswijze. Een tijdgenoot, Proffesor Virchow had al ontdekt dat het lichaam bestond uit een groot aantal kleine bouwstenen, die hij lichaamscellen noemde en dat het goed functioneren van deze bouwstenen een voorwaarde waren voor een goede gezondheid. Schüßler ontdekte daarna dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een verstoring in de mineraalhuishouding van deze cellen terug te voeren waren. Hij noemde het ook wel een onjuiste verdeling van de benodigde mineralen. Zo is de onjuiste verdeling van magnesium terug te zien in krampen die zich met bepaalde intervallen voordoen. Of de verstoorde verdeling van natrium cloride wordt duidelijk in een onjuiste vochthuishouding: te veel vocht vasthouden of juist voortdurend vochtverlies in bijvoorbeeld de vorm van een chronische verkoudheid.

In eerste instantie vond hij 12 chemische verbindingen in het lichaam, minerale zouten, die in het menselijk organisme vitale functies vervullen. Ze komen voor in alle organen, weefsels, lichaamsappen, de huid, het bindweefsel, de botten en het zenuwweefsel. Het zijn belangrijke basisstoffen voor alle lichaamsfuncties. Of we nu bewegen, denken, of juist voedsel verteren we hebben er mineralen bij nodig.

De behandeling met celzouten is er dan ook op gericht de mineralen in het lichaam, door het toedienen van die mineralen, weer juist te verdelen. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geoptimaliseerd.

De celzouten zijn echter geen (homeopathische) geneesmiddelen en geen voedingssupplementen. Het zijn verwreven mineralen die niet gepotentieerd (geschud) zijn. Het zijn verkleinde mineralen. Hierdoor zijn ze wezenlijk verschillend van homeopatische geneesmiddelen. Homeopatische geneesmiddelen geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen slechts de processen van het lichaam. Door de verkleining zijn deze celzouten in staat om tot de cel door te dringen. Dit in tegenstelling tot veel mineralen die in de supermarkt worden verkocht. Celzouten zorgen er weer voor dat de noodzakelijke mineralen uit voeding daar komen waar ze nodig zijn in het menselijk lichaam. Dit betekent dat ook hier goede en gezonde voeding een belangrijk rol speelt in het hele genezingsproces. Want als je geen vitale stoffen eet, dan kunnen ze immers ook niet worden opgenomen in het lichaam. (Bron:Sabine Wacker, Gunther Harnisch)

Daarnaast zijn de celzouten ook geen medicijnen, dus raadpleeg altijd een arts bij ernstige klachten. Schussler celzouten kunnen hun waardevolle taak het beste vervullen als ze op zinvolle wijze zijn gekoppeld aan de verworvenheden van de moderne geneeskunde.

Vanuit dezelfde gedachte als bioresonantie is het ook vanuit de celzoutenfilosie zeer belangrijk dat het lichaam in staat blijft zichzelf continu te ontdoen van alle belastende stoffen. De voortdurende stress en overprikkeling, ons ver door gevoerd voedingspatroon, tekort aan beweging en chronische vergiftigingsverschijnselen maken het lichaam het echter heel lastig al kan het jaren duren van overbelasting voordat het zich uit in klachten. Soms zijn het vage klachten die al heel lang aanwezig zijn, soms is het schijnbaar plotseling dat het hele immuunsysteem in elkaar stort. De gevolgen zijn voor iedereen herkenbaar: allergieen, astma, rheumatische verschijnselen, schimmelinfecties, chronische vermoeidheidproblemen, slaapproblemen, menstruatie stoornissen, depressies, burnouts, kanker.

Ons lichaam heeft geen afdoende verweer tegen de inwerking van de afvalstoffen van de moderne tijd. Nooit eerder is hij blootgesteld aan belastende omstandigheden van deze omvang. De gifstoffen kan hij niet meer kwijt via de normale uitscheidingsorganen en dan is er alleen nog maar uitscheiding mogelijk via andere kanalen, die wij nu als ziekte zien. Je kunt dan denken aan huiduitslag, exceem, diarree, hooikoorts, reuma etc etc.

Ook neemt het bindweefsel gifstoffen op die niet meer uitgescheiden kunnen worden omdat de normale kanalen overvol en soms verstopt zitten. Vaak ook is het zuur -base evenwicht volledig uit belans. Dit uit zich bijvoorbeeld in slijmbeursontstekingen, kraakbeenzwellingen, peesschede ontstekingen, fybromyalgie. Een belangrijk doel van celzouten is, naast het herstellen van de lichaamsfuncties, uiteindelijk ook het herstellen van de oorspronkelijke ontgiftingskracht van het lichaam. Lukt het het lichaam om de gifstoffen weer via de normale wegen af te scheiden, dan wordt het zelfgenezend vermogen ook weer vrij gemaakt en kan de genezing weer beginnen. (Bron: Dr. Gunther Harnisch)

Behandeling:

Binnen Praktijk Her-inneren worden de celzouten voornamelijk als ondersteunend ingezet. Spreken de celzouten je echter veel meer aan dan bioresonantie , dan is het ook mogelijk om aan de hand van een gezichtsanalyse, de stand van de mineralenhuishouding te bepalen en aan de hand daarvan een volledige celzoutenbehandeling op te starten. Het gezicht laat namelijk op een hele duidelijke wijze zien waar er een mineraal verstoring aanwezig is. Het wordt zichtbaar aan de hand van onder andere de kleur, eventuele vlekken of rimpels.

Op basis van je klacht, de gezichtsanalyse, persoonlijkheidskenmerken kunnen we op zoek gaan naar de meest effectieve kuur.

Samen kunnen we bepalen of een celzouten behandeling passend is voor dit moment.

Facebook